Chișinău
Contract de ofertă publică
Dispoziții generale
1.1. Această ofertă este o ofertă oficială a magazinului TSVIT, denumit în continuare „Vânzător”, pentru a încheia un Acord de vânzare de bunuri de la distanță, adică printr-un magazin online, denumit în continuare „Acordul”, și locuri o ofertă publică (ofertă) pe site-ul oficial al Vânzătorului https://tsvit-shop.com (denumit în continuare „Site-ul”).
1.2. Momentul acceptării integrale și necondiționate de către Cumpărător a ofertei (acceptarea) a Vânzătorului de a încheia un contract electronic de vânzare a bunurilor este faptul că Cumpărătorul achită comanda în condițiile prezentului Contract, la timp și la prețuri. indicat pe site-ul Vânzătorului.

Concepte și definiții
2.1. În această ofertă, dacă contextul nu cere altfel, următorii termeni au următoarele semnificații:
* „bunuri” - un buchet de flori;
* „Magazin de internet” - în conformitate cu prevederile legislative în vigoare ale Republicii Moldova „cu privire la comerțul electronic”, un mijloc de prezentare sau vânzare a unui produs, lucrare sau serviciu prin efectuarea unei tranzacții electronice.
* „Vânzător” - o companie care vinde bunuri prezentate pe site-ul de Internet.
* „Cumparator” - o persoana care a incheiat un Acord cu Vanzatorul in conditiile stabilite mai jos.
* „Comandă” - selecția articolelor individuale din lista de bunuri specificată de Cumpărător la plasarea unei comenzi și efectuarea plății.

Obiectul acordului
3.1. Vânzătorul se obligă să transfere Bunurile în proprietatea Cumpărătorului, iar Cumpărătorul se obligă să plătească și să accepte Bunurile în condițiile prezentului Acord.
Acest acord reglementează cumpărarea și vânzarea de bunuri în magazinul online, inclusiv:
- alegerea voluntară de către Cumpărător a bunurilor din magazinul online;
- înregistrarea independentă de către Cumpărător a comenzii în magazinul online;
- plata de catre Cumparator a comenzii plasate in magazinul online;
- procesarea și livrarea comenzii către Cumpărător în proprietate în condițiile prezentului Acord.

Cum se plasează o comandă
4.1. Cumpărătorul are dreptul de a plasa o comandă pentru orice produs prezentat pe Site-ul magazinului online și disponibil.
4.2. Fiecare articol poate fi prezentat în comandă în orice cantitate.
4.3. In lipsa bunurilor in stoc, Managerul societatii este obligat sa anunte Cumparatorul (telefonic sau prin e-mail).
4.4. În lipsa bunurilor, Cumpărătorul are dreptul să îl înlocuiască cu un produs similar, să refuze acest produs, să anuleze comanda.

Procedura de plată a comenzii

5.1. La plasarea unei comenzi, Cumpărătorul poate plăti folosind un card de plată Visa sau Mastercard pe Site.

Termenii de livrare a comenzii
6.1. Livrarea mărfurilor achiziționate în magazinul online se efectuează prin serviciu de curierat la adresa destinatarului.

Drepturile și obligațiile părților:
7.1. Vânzătorul are dreptul:
- suspenda unilateral prestarea serviciilor în temeiul prezentului acord în cazul încălcării de către Cumpărător a termenilor acestui acord.
7.2. Cumpărătorul este obligat:
- plata la timp si primirea comenzii in conditiile prezentului contract.
7.3. Cumpărătorul are dreptul:
- plasați o comandă în magazinul online;
- întocmește un contract electronic;
- solicitați Vânzătorului să îndeplinească termenii prezentului Acord.

Responsabilitatea părților
8.1. Părțile sunt responsabile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a termenilor acestui acord în modul prescris de prezentul acord și de legislația actuală a RM.
8.2. Vânzătorul nu este responsabil pentru:
- pentru o ușoară discrepanță în gama de culori a produsului, care poate diferi de produsul original numai datorită redării diferite a culorilor monitoarelor computerelor personale ale modelelor individuale sau caracteristicilor varietății de culori;
- pentru continutul si veridicitatea informatiilor furnizate de Cumparator la plasarea unei comenzi;
- pentru întârzieri și întreruperi în furnizarea Serviciilor (procesarea comenzilor și livrarea mărfurilor) care apar din motive independente de voința sa;
- pentru actiuni ilegale ilegale efectuate de Cumparator folosind acest acces la Internet;
- pentru transferul de către Cumpărător a identificatorilor de rețea - IP, adresa MAC, login și parola către terți;
8.3. Cumpărătorul, folosind accesul la internet care i-a fost oferit, este responsabil în mod independent pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile sale (personal, chiar dacă o altă persoană se afla sub autentificarea sa) persoanelor sau proprietății acestora, persoanelor juridice, statului sau principiilor morale ale moralitate.
8.4. În cazul unor circumstanțe de forță majoră, părțile sunt eliberate de termenii prezentului contract. În sensul prezentului acord, prin forță majoră se înțelege evenimente de natură extraordinară, neprevăzută, care exclud sau interferează în mod obiectiv cu executarea prezentului acord, a căror apariție Părțile nu au putut prevedea și preveni prin mijloace rezonabile.
8.5. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva orice diferențe numai prin negocieri.

Alte condiții
9.1. Magazinul online își rezervă dreptul de a modifica unilateral acest acord, sub rezerva publicării sale prealabile pe site-ul https://tsvit-shop.com
9.2. Magazinul online a fost creat pentru a organiza o metodă la distanță de vânzare a mărfurilor prin Internet.
9.3. Cumpărătorul este responsabil pentru acuratețea informațiilor specificate la plasarea unei comenzi. În același timp, la efectuarea unei acceptări (plasarea unei comenzi și plata ulterioară a mărfurilor), Cumpărătorul oferă Vânzătorului consimțământul său necondiționat pentru colectarea, prelucrarea, stocarea, utilizarea datelor sale cu caracter personal, în sensul Legea RM „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”.
9.4. Plata de către Cumpărător a comenzii plasate în magazinul online înseamnă acordul deplin al Cumpărătorului cu termenii contractului de vânzare (oferta publică)
9.5. Data efectivă a acordului electronic între părți este data acceptării condițiilor, în conformitate cu art. 11 din Legea RM „Cu privire la comerțul electronic”
9.6. Utilizarea resursei magazinului online pentru a previzualiza bunurile, precum și pentru a plasa o comandă pentru Cumpărător este gratuită.
9.7. Informațiile furnizate de Cumpărător sunt confidențiale. Magazinul online folosește informații despre Cumpărător exclusiv în scopul procesării comenzii, trimiterii de notificări către Cumpărător, livrării de mărfuri, efectuării decontărilor reciproce etc.

Procedura de returnare a mărfurilor de bună calitate
10.1. Bunurile achiziționate nu pot fi schimbate sau returnate.

Durata contractului
11.1 Un acord electronic este considerat încheiat din momentul în care persoana care a trimis oferta de a încheia un astfel de acord primește un răspuns cu privire la acceptarea acestei oferte în modul prevăzut de partea a șasea a articolului 11 din Legea RM „Cu privire la comerțul electronic. ".
11.2. Înainte de data expirării, prezentul Acord poate fi reziliat de comun acord al părților până la livrarea efectivă a bunurilor, prin returnarea fondurilor.
11.3. Părțile au dreptul de a rezilia prezentul acord în mod unilateral, dacă una dintre părți nu respectă termenii prezentului acord și în cazurile prevăzute de legislația în vigoare a RM.
Vă rugăm să rețineți că magazinul online „tsvit-shop.com” de pe site-ul oficial https://tsvit-shop.com are dreptul, în conformitate cu legislația RM, de a acorda dreptul de utilizare a platformei de internet proprietarilor individuali. și persoane juridice pentru bunurile de implementare.

site creat de invaros.com
Lucrăm de la 9:00 la 20:00
Fără pauze și zile libere
Vasile Alecsandri, 131
+373-69-35-38-55

Chișinău